Contact Us

Contact Us2018-12-06T10:41:56+00:00

AWTRSadmin@awtrs.org

AWTRS President – Dr Brooke Farrugia (brooke.farrugia@unimelb.edu.au)

AWTRS Secretary & Membership Secretary – Dr Stuart Mills (Stuart.Mills@unisa.edu.au)

AWTRS ECR Representative / AWTRS Newsletter Editor – Dr Xanthe Strudwick (Xanthe.Strudwick@unisa.edu.au)